Soojussõlmede valmistamine

Valmistame ja projekteerime täisautomaatseid soojussõlmi kaugküttevõrgust köetavatesse majadesse nii kütteks, tarbevee soojendamiseks kui ka ventilatsiooniks, samuti tööstustesse kus kasutatakse auru.

Soojussõlmed valmistame oma töökojas vastavalt objekti eripärasustele. Soojussõlmi valmistame nii soojusvahetitega kui segamissõlmedega.

Suurem osa meie poolt pakutavatest soojussõlmedest läheb korrusmajadele, mis asuvad kaugküttepiirkonnas.

Soojussõlmed valmistame oma töökojas vastavalt objekti eripärasustele.

Objektil on vajalik ühendada soojussõlm torustikega. Soojussõlmi valmistame nii soojusvahetitega kui segamissõlmedega.

Hinnapäringul palume saata soojussõlme projekt. Projekti puudumisel palume saata soojatootja poolt väljastatud tehnilised tingimused.

Meiepoolt väljastatud soojussõlmed varustatakse eestikeelsete kasutus- ja hooldusjuhenditele.

Soojussõlmedele ja paigaldusele anname 24 kuud garantiid.