Remonttööd

  • Vee- ja aurukatelde remonttööd

  • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine

  • Katelde ja kollete tulekindlad müüritiste ja isolatsiooni remont ning taastamine.

  • Katelde suitsutorude, leegitoru ja muude metal osade remont ning vahetamine.

  • Katelde suitsutorude korkimine

  • Katelde ekspertiis, metalli paksuse mõõtmine

  • Litsenseeritud keevitustööd MMA-111 WPQR

  • Surveseadme remondi projektide koostamine ja kooskõlastamine

  • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine-häälestamine

  • Katla uste ja luukide remont ning taastamine