Remonttööd

 • Vee- ja aurukatelde remonttööd

 • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine

 • Katelde ja kollete tulekindlad müüritiste ja isolatsiooni remont ning taastamine

 • Katelde suitsutorude, leegitoru ja muude metal osade remont ning vahetamine

 • Katelde suitsutorude korkimine

 • Katelde ekspertiis, metalli paksuse mõõtmine

 • Litsenseeritud keevitustööd MMA-111 WPQR

 • Surveseadme remondi projektide koostamine ja kooskõlastamine

 • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine-häälestamine

 • Katla uste ja luukide remont ning taastamine

 • Metalli paksuste mõõtmine ja tehniliste hinnangute andmine

 • Tehniline nõustamine ja konsultatsioon

 • Keevitus kvaliteedi hindamine VT-2

 • Katla uste ja luukide remont ning taastamine

 • Metalli paksuste mõõtmine ja tehniliste hinnangute andmine

 • Tehniline nõustamine ja konsultatsioon

 • Keevitus kvaliteedi hindamine VT-2