Kütte, auru ja kondensaadi-torustike ehitamine

Pakume erinevate nii hoone siseste kui maa-aluste torustike ehitust ja seadmete paigaldamist. Peamiselt kasutatakse süsinik-, roostevaba- ja legeeritud teraseid. Maa-alused torustikud on peamiselt eelisoleeritud. Hoonesiseste torustike materja ja ühendusviis valitakse iga objekti iseärastustele ja kliendi soovile vastavalt.

Lisaks pakume hoonesiseste trasside isoleerimist ja katmist plekiga.

Pakutavad teenused:

  • Hoonesisteste auru- ja kondensaaditorustike ehitamine

  • Hoonesisesed küttetorustike-süsteemide ehitamine

  • Maaalusieid kaugküttetorustike (eelisoleeritud) ehitus.

  • Termaalõli torustike ehitamine.

  • Küttetorustike väljavõtete tegemine surve all kuni DN100