Kütte, auru ja kondensaadi-torustike ehitamine ning seadmete paigaldamine

Pakume erinevate nii hoone siseste kui maa-aluste torustike ehitust ja seadmete paigaldamist. Peamiselt kasutatakse süsinik-, roostevaba- ja legeeritud teraseid.

Teostame kütte-auru ja kondensaaditorustike ehitust ning seadmete ning sõlmede paigaldust.

 • Maa-alused torustikud on peamiselt eelisoleeritud

 • Hoonesiseste torustike materja ja ühendusviis valitakse iga objekti iseärastustele ja kliendi soovile vastavalt

 • Lisaks pakume hoonesiseste trasside isoleerimist ja katmist plekiga

 • Maa-alused torustikud on peamiselt eelisoleeritud

 • Hoonesiseste torustike materja ja ühendusviis valitakse iga objekti iseärastustele ja kliendi soovile vastavalt

 • Lisaks pakume hoonesiseste trasside isoleerimist ja katmist plekiga

 • Maa-alused torustikud on peamiselt eelisoleeritud

 • Hoonesiseste torustike materja ja ühendusviis valitakse iga objekti iseärastustele ja kliendi soovile vastavalt

 • Lisaks pakume hoonesiseste trasside isoleerimist ja katmist plekiga

Pakutavad teenused:

 • Hoonesisteste auru- ja kondensaaditorustike ehitamine

 • Hoonesisesed küttetorustike-süsteemide ehitamine

 • Maaalusieid kaugküttetorustike (eelisoleeritud) ehitus.

 • Termaalõli torustike ehitamine.

 • Küttetorustike väljavõtete tegemine surve all kuni DN100