Katlamajade ehitus

 • AURUKATLAMAJADE EHITUS
 • VEEKATLAMAJADE EHITUS

Aiten OÜ pakub energiatõhusaid soojustehnilisi terviklahendusi, mis vastavad kõrgetele keskkonna nõuetele.

Katelde ja kütteseadmete paigaldamine. Torustike ehitamine ning keevitustööd. Veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus. Aurusüsteemide ehitamine.

Eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust, kus tellija saab tegeleda oma põhitegevustega.

Pakume “võtmed kätte” lahendusi – alates seadmete tarnimisest, süsteemi projekteerimisest, paigaldusest kuni käivitamise ja järelteeninduseni. Ettevõte meeskond on pikaajaliste soojustehniliste kogemustega.

Kergkütteõli | Raskekütteõli | Maagaas | Vedelgaas | Pellet | Hakkepuit | Elekter

Vastavalt kliendi soovidele ehitame ja projekteerime spetsiaalsete mõõtudega konteinerkatlamaju. Suurim ehitatud konteinerkatlamaja on 5,5MW aurukatlaga ning töötab maagaasil.

Paigaldame, remondime ja hooldame-seadistame erinevaid põleteid: maa- ja vedelgaas, kerge- ja raskekütteõli (sh põlevkiviõli): Weishaupt, Saacke, Fbr, Blowtherm, Oilon, Bentone, Baltur, Elco, Giersch

 • Torustike ehitamine

 • Katelde ja küttesüsteemide paigaldamine

 • Veetöötlusseadmete paigaldus, müük, hooldus

 • Katlamajade ja soojussõlmede ning küttesüsteemide seadistus-käivitustööd

AUR | KÜTE | GAAS

Teostame elektri- ja automaatikatöid (PLC ja SCADA) tööstustele ning katlamajadele.

Eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust, kus tellija saab tegeleda oma põhitegevustega.

Pakutavad teenused:

 • Aurukatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit.

 • Veekatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit, pellet.

 • Teostame surveseadmete, mahutite ja torustike (süsteemide) paigaldus projekte

 • Veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus. Veepehmendid ja rauafiltrid.

 • Toitevee- ja kondensaadipaakide, aurukollektorite, läbipuhkejahutajate valmistamine

 • Toitevee- ja kondensaadipaakide, aurukollektorite, läbipuhkejahutajate valmistamine

 • Katlamajade automatiseerimine ja renoveerimine

 • Paigaldame hakkeladusid ja etteandesüsteeme

 • Kütusemahutite ja -torustike paigaldus ja remont

 • Katlamaja torustike ja seadmete paigaldamine

 • Elektri- ja automaatikatööd ning projekteerimine. Siemens Simatic programmeerimine PLC js SCADA.

 • Korstende ja suitsukäikude paigaldus

 • Veetöötluskemikaalide müük ja konsultatsioon

 • Pakume surveseadmete järelevaataja teenust.