Katlamajade ehitus

 • AURUKATLAMAJADE EHITUS
 • VEEKATLAMAJADE EHITUS

Kergekütteõli I Raskekütteõli I Maagaas I Vedelgaas I Pellet I Hakkepuit I Elekter

Aiten OÜ pakub soojustehnilisi terviklahendusi, mis vastavad kõrgetele keskkonna nõuetele.

Eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust kus tellija saab tegeleda oma põhi tegevusega.

Pakume “võtmed kätte” lahendusi alates seadmete tarnimisest, süsteemi projekteerimisest, paigaldusest kuni käivitamise ja hoolduseni.

Peamine tööde valdkond on seotud katelde ja aurusüsteemidega, soojussõlmede, torustike ning tööstuslike küttesüsteemidega .

Pakume “võtmed kätte” lahendusi – alates seadmete tarnimisest, süsteemi projekteerimisest, paigaldusest kuni käivitamise ja järelteeninduseni. Ettevõte meeskond on pikaajaliste soojustehniliste kogemustega.

Teostame elektri- ja automaatikatöid (PLC ja SCADA) tööstustele ning katlamajadele.

Vastavalt kliendi soovidele ehitame ja projekteerime spetsiaalsete mõõtudega konteinerkatlamaju. Suurim ehitatud konteinerkatlamaja on 5,5MW aurukatlaga ning töötab maagaasil.

Paigaldame, remondime ja hooldame-seadistame erinevaid põleteid: maa- ja vedelgaas, kerge- ja raskekütteõli (sh põlevkiviõli): Weishaupt, Saacke, Fbr, Blowtherm, Oilon, Bentone, Baltur, Elco, Giersch

Pakutavad teenused:

 • Aurukatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit.

 • Veekatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit, pellet.

 • Teostame surveseadmete, mahutite ja torustike (süsteemide) paigaldus projekte

 • Veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus. Veepehmendid ja rauafiltrid.

 • Toitevee- ja kondensaadipaakide, aurukollektorite, läbipuhkejahutajate valmistamine

 • Katlamajade automatiseerimine ja renoveerimine

 • Paigaldame hakkeladusid ja etteandesüsteeme

 • Kütusemahutite ja -torustike paigaldus ja remont

 • Katlamaja torustike ja seadmete paigaldamine

 • Elektri- ja automaatikatööd ning projekteerimine. Siemens Simatic programmeerimine PLC js SCADA.

 • Korstende ja suitsukäikude paigaldus

 • Veetöötluskemikaalide müük ja konsultatsioon

 • Pakume surveseadmete järelevaataja teenust.