Katlamajade ehitus

Aiten OÜ on võimeline teostama säästlike soojustehnilisi terviklahendusi, mis vastavad kõrgetele keskkonna nõuetele.

Peamine tööde valdkond on seotud katelde ja aurusüsteemidega, soojussõlmede, torustike ning tööstuslike küttesüsteemidega .

Pakume “võtmed kätte” lahendusi – alates seadmete tarnimisest, süsteemi projekteerimisest, paigaldusest kuni käivitamise ja järelteeninduseni. Ettevõte meeskond on pikaajaliste soojustehniliste kogemustega.

Vastavalt kliendi soovidele ehitame ja projekteerime spetsiaalsete mõõtudega konteinerkatlamaju.

Pakutavad teenused:

 • Aurukatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit.

 • Veekatlamajade ehitamine ja projekteerimine. kütteliik: kerge- ja raske kütteõli, maa- ja vedelgaas, hakkepuit, pellet.

 • Teostame surveseadmete, mahutite ja torustike (süsteemide) paigaldus projekte

 • Veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus

 • Toitevee- ja kondensaadipaakide, aurukollektorite, läbipuhkejahutajate valmistamine

 • Katlamajade automatiseerimine ja renoveerimine

 • Paigaldame hakkeladusid ja etteandesüsteeme

 • Kütusemahutite ja -torustike paigaldus ja remont

 • Katlamaja torustike ja seadmete paigaldamine

 • Elektri- ja automaatikatööd ning projekteerimine. Siemens Simatic programmeerimine.

 • Korstende ja suitsukäikude paigaldus

 • Veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus

 • Pakume surveseadmete järelevaataja teenust.