Põhilised hooldustööd

Hooldustööd aurukatlamajades:

 • Automaatika kontroll-seadistamine

 • Ohutusautomaatika kontroll

 • Põletite häälestus-seadistus ning suitsugaaside analüüsid

 • Veetöötlusseadmete hooldus

 • Torustiku ja isolatsiooni kontroll

 • Pumpade ja armatuuride kontroll

 • Filtrite puhastamine ja kontroll

 • Kaitseklapi test

 • Filtrite puhastamine ja kontroll

 • Rõhkude ja temperatuuride kontroll

 • Veeanalüüside teostamine

 • Näitude fikseerimine

 • Surveproovid

 • Gaasilekete ja seadmete kontroll

 • Auditiks ettevalmistamine

Hooldustööd veekatlamajades ja soojussõlmedes:

 • Katla- ja kütte automaatika kontroll-seadistamine sh küttegraafiku

 • Ohutuasutomaatika kontroll-test

 • Põletite häälestus-seadistus ning suitsugaaside analüüsid

 • Veetöötlusseadmete hooldus

 • Torustiku ja isolatsiooni kontroll

 • Pumpade ja armatuuride kontroll

 • Veeanalüüside teostamine

 • Paisupaagi kontroll

 • Filtrite puhastamine ja kontroll

 • Näitude fikseerimine

 • Filtrite puhastamine ja kontroll

 • Gaasilekete ja seadmete kontroll

 • Surveproovid

 • Auditiks ettevalmistamine

Tagasi