Hooldustööd

Aiten OÜ pakub hooldustöid vee- ja aurukatlamajades ning soojussõlmedes. Hooldusmeeskonna ülesanne on tagada süsteemide ohutus, tõrgeteta ja kestev süsteem ning korralikult hooldatud-seadistatud süsteem tarbib energiat säästlikumalt.

 • Katlamajade seadistus-hooldustööd ja avariiväljakutsed (24 h lepingulistele klientidele)

 • Kerge ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine-häälestamine

 • Veetöötlusseadmete seadistamine ja hooldus

Põhilised hooldustööd
 • Soojussõlmede seadistus- ja hooldustööd ning avariiväljakutsed (24 h lepingulistele klientidele)

 • Katelde ja soojusvahetite happepesu (katlakivi eemaldamine)

 • Soojussõlmede automaatika renoveerimine

 • Katelde ja kütteseadmete paigaldus ja hooldus

 • Auruseadmete paigaldus ja hooldus

 • Aurusüsteemide kondensaadieraldajate töökorras-oleku kontroll

 • Surveseadmete ja gaasipaigaldiste järelvaataja teenus

Veeanalüüsid aurukatlamajas: kondesaat, aur, katla toitevesi, katlavesi, töödeldud vesi, toorvesi.

Ettevõte on veeanalüüside teostamiseks loonud väikese labori, kus kasutatakse kvaliteetseid Saksa päriltolu laboriseadmed ja koostöös kemikaali tootjaga leiame parima indiviuaalse lahenduse teie süsteemidele.

Pakume erinevaid veetöötluskemikaale aurukateldele sh toiduainetööstuses kasutatav aur, kütte- ja jahutussüsteemidele ning kaugküttevõrkudele.

Pakutavad teenused:

 • Katlamajade seadistus-hooldustööd ja avariiväljakutsed (24h lepingulistele klientidele)

 • Soojussõlmede seadistus- ja hooldustööd ja avariiväljakutsed (24h lepingulistele klientidele)

 • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine-häälestamine

 • Veetöötlusseadmete seadistamine ja hooldus

 • Katelde puhastus tuhast mehaaniliselt.

 • Katelde ja soojusvahetite happepesu (katlakivi eemaldamine).

 • Automaatika häirete ja parameetrite testimine ja kontroll

 • Aurusüsteemide audit ja kontroll

 • Veetöötluskemikaalid aurukateldele ja kaugkütte-süsteemidele müük ja konsulatsioon.

 • Aurusüsteemide kondensaadieraldajate töökorras-oleku kontroll

 • Suitsugaaside analüüs-seadistamine: CO, CO2, O2, NOx, Suitsugaaside temp, Tõmme

 • Abiseadmete (pumbad, termostaadid, ventiilid jne.) paigaldus, hooldus-kontoll ja remont

 • Veeanalüüsid aurukatlamajas: kondensaat, aur, katla toitevesi, katlavesi, töödeldud vesi, toorvesi

 • Veepehmenendusseadmetele soolatabletide müük 25kg/kott

 • Aurutarbimise analüüs ja riskikohtade kontroll

Telli hooldus