Hooldustööd

Aiten OÜ pakub hooldustöid vee- ja aurukatlamajades ning soojussõlmedes. Hooldusmeeskonna ülesanne on tagada süsteemide ohutus, tõrgeteta ja kestev süsteem ning korralikult hooldatud-seadistatud süsteem tarbib energiat säästlikumalt.

Ettevõte on veeanalüüside teostamiseks loonud väikese labori kus kasutatakse kvaliteetseid saksa päritolu laboriseadmeid ja koostöös kemikaali tootjaga leiame parima individuaalse lahenduse teie süsteemidele.

Pakume erinevaid kemikaale aurukateldele sh toiduainetööstuses kasutatav aur, kütte- ja jahutussüsteemidele,ning kaugküttevõrkudele.

Lisaks teostab hooldusosakond katelde ja soojusvahetite happepesu (katlakivi eemaldamine).

Põhilised hooldustööd

Pakutavad teenused:

 • Katlamajade seadistus-hooldustööd ja avariiväljakutsed (24h lepingulistele klientidele)

 • Soojussõlmede seadistus- ja hooldustööd ja avariiväljakutsed (24h lepingulistele klientidele)

 • Kerge- ja raskeõli, gaaspõletite remont ja hooldus ning käivitamine-häälestamine

 • Veetöötlusseadmete seadistamine ja hooldus

 • Katelde puhastus tuhast mehaaniliselt.

 • Katelde ja soojusvahetite happepesu (katlakivi eemaldamine).

 • Automaatika häirete ja parameetrite testimine ja kontroll

 • Aurukatelde toitevee ja kaugkütte kemikaalide müük ja konsulatsioo

 • Aurusüsteemide kondensaadieraldajate töökorras-oleku kontroll

 • Suitsugaaside analüüs-seadistamine: CO, CO2, O2, NOx, Suitsugaaside temp, Tõmme

 • Abiseadmete (pumbad, termostaadid, ventiilid jne.) paigaldus, hooldus-kontoll ja remont

 • Veeanalüüsid aurukatlamajas: kondensaat, aur, katla toitevesi, katlavesi, töödeldud vesi, toorvesi

 • Veepehmenendusseadmetele soolatabletide müük 25kg/kott