Soojussõlmede ehitamine

soojussolmede-ehitamine

Valmistame ja projekteerime täisautomaatseid soojussõlmi kaugküttevõrgust köetavatesse majadesse nii kütteks, tarbevee soojendamiseks kui ka ventilatsiooniks, samuti tööstustesse kus kasutatakse auru. Oleme valmistanud soojussõlmi ülekuumendatud vee süsteemidele.

Soojussõlmede ehitamine on töö, mille käigus järgime Eesti jõujaamade ja Kaugkütte ühingu juhiseid ja EV kehtivadi standardeid. Meiepoolt väljastatud soojussõlmed varustatakse eestikeelsete kasutus- ja hooldusjuhenditele. Soojussõlmedele ja paigaldusele anname 24 kuud garantiid.

Soojusvahetitena kasutame joodetud ja avatavaid nii ühe kui kaheastmelisi. Reguleer- ja juhtimisseadmetena ning pumpadena kui ka armatuuridena kasutame tuntud ja juhtivate firmade  tooteid (Danfoss, Sauter, Alfalaval, Wilo jne). Soojussõlmed testitakse enne objektile tarnimist vastavalt eeskirjadele.

Suurem osa meiepoolt pakutavatest soojussõlmedest läheb korrusmajadele, mis asuvad kaugküttepiirkonnas. Soojussõlmed vaslmistame oma töökojas vastavalt objekti eripärasustele. Objektil on vajalik phendada soojussõlm torustikega. Soojussõlmi valmistame nii soojusvahetitega kui segamissõlmedega.

Hinnapäringul palume saata soojussõlme projekt. Projekti puudumisel palume saata soojatootja poolt väljastatud tehnilised tingimused.