Küttesüsteemide ehitamine

Küttesüsteemide ehitamine

Küttesüsteemid ehitamine eramutele, korrusmajadele ja tööstushoonetele

Paigaldame radiaatorkütet ja põrandakütet eramutele, korrusmajadele ja tööstushoonetele. Tööstushoonetele ja garaaþidele pakume peamiselt õhkkütte vesikalorifeere kuid ka radiaatorkütet ja tööstuslike põrandaküttelahendusi.

Õhkküttekalorifeerid on võimsusevahemikuga 10-100kW ja valik sõltub küttesüsteemi temperatuuri graafikust ning vajalikust sisetemperatuurist. Õhkküttesüsteem paigaldatakse 2,5-4m kõrgusele seinapeale. Õhkküttekalorifeeridega on kiiresti ja mugavalt võimalik ruumi sisetempertuuri muuta ning need sobivad hästi tööstushoonete ja garaazide kütteks. Korraliku õhkküttesüsteemi paigaldamiseks tuleb seadmed valida vastavalt ruumi mõõtmetele ja soojusvajadusele.

Radiaator küttesüsteemidele pakume terasradiaatoreid alt ja kõrvalt ühendusega ning alumiiniumradiaatoreid. Radiaatorite valik sõltub hoone parameetritest ja küttesüsteemi temperatuuridest. Soovitav on lasta spetsialistil välja arvutada õiged radiaatorid vastavalt küttesüsteemile. Radiaatoreid on võimalik värvida vajalike värvitoonidega. Paigaldame nii põrandasiseseid kui seinale paigaldatavaid radiaatoreid.

Seinapealsete radiaatorite valikud on tüüp: 20 (70mm) kõrgusega 500/600/900, tüüp 21 (70mm) kõrgusega 500/600/900, tüüp: 22 (100mm) kõrgusega 200/350/500/600/900, tüüp: 33 (155mm) kõrgusega 200/350/500/600/900. Radiaatorite pikkused on alates 400mm kuni 3000mm. Radiaatoreid on võimalik paigaldada seina- ning põrandakonsoolidega. Radiaatorid varustatakse vajalike armatuuride ja termostaatidega.

Radiaatorküttesüsteemide ehitusel kasutame põhiliselt teras-presssüsteemi (A-PRESS) kui ka alupex ning vasktorusid ja liitmike.

Põrandaküttesüsteemid

Põrandaküttesüsteeme ehitame eramutele ja korrusmajadele ning tööstushoonetele. Kasutame peamiselt pex-a või pex-b läbimõõduga 20mm põrandaküttetoru. Põrandaküttesüsteemi ehitusel lähtume kehtivatest normidest ja standarditest. Kuivades ruumides põrandatemperatuur kuni 29 kraadi ja niisketesruumides kuni 33 kraadi.

Kõik tänapäeva põrandaküttesüsteemid automatiseeritakse kollektoritele paigaldatavate ajamitega koos termostaatidega mille abil juhtitakse ruumi temperatuuri. Niisketesse ruumidese kasutatakse temperatuuri juhtimiseks põrandaanduriga termostaate.

Põrandküttel on võimalik kasutada ka raadio teel juhitavaid termostaate kui paigaldusel on ununenenud juhtmed vedada kuid põrandakütet oleks siiski vajalik juhtida ruumi temperatuuri järgi. Kollektorid paigaldatakse kas süvistatult seina spetsiaalsesse kollektorkappi või seinapeale spetsiaalsesse kollektorkappi.

Magistraaltorustikena  kasutame  eesti  turul  pakutavaid  kõiki  torutooteid (alupex, vask, ppr, terastorud, pex jne).

Kui küttesüsteemid on korralikult häälestatud ja automatiseeritud siis küttekulude kokkuhoid on kuni 30% võrreldes reguleerimata süsteemist. Tuleme toime torutöödega ka keerukamatesse ja disaini nõudvatesse hoonetesse.

Isoleerime küttetrasse ja sõlmi – nii enda kui ka teiste poolt paigaldatuid.

Enne küttesüsteemi paigaldamist koostavad meie spetsialistid vajalikud arvutused ja joonised olgu objektiks siis väikeeramud või korrusmajad.Põrandakütte ehitus ja projekteerimine

  • Radiaatorkütte  ehitus ja projekteerimine
  • Õhkkütesüsteemide ehitus ja projekteerimine
  • Küttesüsteemide renoveerimine
  • Küttetorustike ehitus
  • Soojussõlmede paigaldus ja renoveerimine
  • Kütte- ja veepüstikute ning magistraaltorude vahetus
  • Tasakaalustusventiilide paigaldus ja seadistus
  • Õhkkardinate paigaldus
  •  Isoleerimistööd (sõlmed, torustikud)