Katlamajade ehitamine

Ehitame katlamajasid eramutesse, tööstushoonetesse ja kortermajadesse. Kütteainetena kasutame pelletit, halupuud, ning kütteõli (kerge/raske). Kütteseadmetena kasutame peamiselt Skandinaavia tehaste seadmeid kuid kasutame ka Lääne- ja Lõuna euroopa tehastes valmistatud seadmeid.

Katlamajad varustatakse keskkütteautomaatikaga, mille tulemusena on võimalik kokku hoida kuni 25% kütusekulu. Automaatika juhib 2- või 3 tee ventiili vastavalt õue- ja pealejooksu temperatuurile mida reguleerib kontroller ning veel on võimalik kontrollida-juhtida katla ja boileri temperatuure. Gsm modemi abil on võimalik automaatikat juhtida  ning häire korral saadab kontroller vastava SMS sõnumi.

Lisaks sellele varustatakse katlamajad tsirkulatsioonipumpadega ja armatuuridega (kaitseklapid, rõhuhoidjad, tagasilöögiklapid, mudafiltrid, bypassid jne.) Projekteerime katlamaju eelpool nimetatud kütteainetega. Arvutame kõik katlamajade ehitusel vajalikud torude läbimõõdud ja abiseadmed kasutades selleks spetsiaalseid programme.

Katlamajade ehitamine:

  • pelleti (graanul) katlamajade ehitus ja renoveerimine
  • tahkekütte (s.h. puugaasi) katlamajade ehitus ja renoveerimine
  • õlikatlamajade ehitus ja renoveerimine
  • katlamajade automatiseerimine ja remonttööd
  • akumulaatorpaakide valmistamine 500 … 2500L
  • moodulkorstnad isoleeritud ja isoleerimata paigaldus
  • õlikatlamajade (eramajad) üleviimine pelletiküttele
  • isoleerimistööd (torustike ja mahutite isoleerimine)

Akumulaatorpaagid

Valmistame  oma töökojas vertikaalseid akumulaatorpaake  (ümarad) läbimõõduga kuni 1200mm. Materjalidena kasutame 3mm lehtmetalli. Paake on võimalik  mitme sektoriga valmistada ja tarnida kas kokkukeevitatuna või osaliselt keevitatuna.  Kuna kokkukeevitatud akumulaatorpaaki ei saa paljudes kohtades objektile ühes tükis katlaruumi kohale viia, siis saame objektile kohale viia osadena ning kohapeal kokku keevitada.

Akumulaatorpaake kasutatakse halupuu katlamajades ülessoojendatud vee akumuleerimiseks.

Akumutaatorpaagide mahud: 500L, 1000L, 1500L, 2000L ja 2500.

Halupuuga köetavad katlamajad:

Halupuuga on valida kahe katla vahel – puugaas ja tavakatel. Mõlema variandil puhul soovitame kasutada süsteemides akumulaatorpaaki. Puugaasikatlas on põlemisprotsess pikem ja katla kasutegur suurem.

Katelde valik on 25 kuni 300kW. Tavalkatlad ehk universaalkatlad on hinna poolest soodamad  puugaasikatlast kuid väiksema kasuteguriga. Universaalkatlaid on omakorda kahte varianti – teras ehk leegitorukatlad ja malmribikatlad. Leegitorukatelde valik on 35 … 300kW ning malmkateldel 26…50kW. Katla ja akumulaatorpaagi suurus sõltub hoonest ja süsteemi kütmise ajast. Soovitame pöörduda meie spetsialistide poole, kes arvutavad teile sobiva katla ja akumulaatorpaagi suuruse ning selleks vajaliku kütmise aja.

Halupuuga tuleks arvestada puude varumisega ja igapäevase kütmisega. Kui soovite aeg-ajalt pikemaks ajaks kodust ära minna, soovitame akumulaatorpaaki lisada elektriküttekehad. Halupuuga köetavad katlad sobivad eramajadesse, tööstushoonetesse ja korrusmajadele.

Pelletiga (graanul) köetavad katlamajad:

Pelletiga ehk graanuliga sobib kütta iminesel, kes halupuudega ei soovi iga päev askeldada ja kellele kütteõli on kulukas. Eramutesse paigaldatavad pelletikatlamajad töötavad täisautomaatselt ning peale igat tsükklit puhastab põleti ennast automaatselt ära. Vajalik on kord nädalas katlast tuhk eemaldada ja lisada pelletit. Pelleteid on saadaval 16 ja 25 kg kottides ning nende lisamine küttemahutisse on lihtne.

Tööstuslike katlasüsteemidel käib tavaliselt pelleti lisamine puhurautoga pelleti mahutisse mis asuvad õues. Katla tuha erastus katlast käib automaatselt ning samuti kogu ülejäänud süsteem. Soovitame enne pelletipõleti ostmis konsulteerida meie spetsialistidega  leidmaks parima lahenduse teile.

Eramutele pakume Rootsi firma Ulma pelletipõleteid ULMA TCA võimsustega kuni 20 kW ja kuni 30 kw. Antud pelletipõleti sobib uutele kateldele ja olemasolevatele kateldele. Pelletipõletid sobivad eramute kütteks. Põleti käivitus ja töö käib automaatselt.  Põletid on varustatud programmeeritava kontrolleriga (PLC), mis kontrollib põlemisprotsessi ja hoolitseb põleti töö juhtimise eest.

Temperatuuri juhtimine käib digitaalselt ja samuti on näha  katla hetke temperatuuri põleti pealt digitaalselt. Samuti on võimalik näha mis võimsusele pelletipõleti on seadistud. Tuha erastus põletist toimub automaatselt.

Kateldena pakume spetsiaalset pelletikatelt Pelle ja universaalkatlaid.

Suuremad pelletikatlad (tööstusliku) 50 – 500kw tarnime Itaaliast ning need on mõeldud spetsiaalselt pelletile.

Katla komplekti kuulub katel,  juhtkilp, automaatne tuhaerastus, etteandesüsteem ja vahemahuti. Katlad on varustatud kõikide ohutus- ja kaitse seadeldistega ja omavad eruroopa liidus vajalike sertifikaate. Katlad töötavad täisautomaatselt. Tuhaerastus käib samuti automaatselt.

Antud seade sobib tööstushoonete ja korrusmajade kütteks. Hetkel suurim paigaldatud spetsiaalne pelleti- ehk graanulikatel on 250kw ja paigaldatud tööstushoone kütteks.

Õliga köetavad katlamajad:

Seadmete valik sõltub hoone suurusest  ja eripärast ning mugavusest. Õlikatlamaja sobib sellisele inimesele kes ei taha käia iga päev katlamajas ega soovi ka  puhastada ega hooldada katlelt ning soovib võimalikult mugavalt kodu soojas hoida. Õigesti reguleeritud ja hooldatud eramu katlamajal on normaalkulu aastas 2-2,5 tonni kütteõli.

Pakume firma Wolf, Buderus, Dakon ja Ivar Industry katlaid eramutesse võimsusega 25-45kw. Soojatarbevee tegemise võimalusi on kaks kas teha katlaga milles on soojaveespiraal sees või eraldi soojaveeboileriga.

Katlaseadmed võtavad suhteliset vähe ruumi ja töötavad automaatselt. Eramu õlikatmaja hooldus on lihtne ja seda teostatakse kord aastas – tavaliselt enne kütteperioodi.

Õlikatlamaja, kus katlakütjat vaja pole, sobib hästi ka tööstushoonetele ja korrusmajadele. Samas tööstushoonetes ja korrusmajades sõltub katla valik hoone tüübist ja suurusest, sooja vee valmistamisest  ja ruumide soovitavast sisetemperatuurist.

Õlikatlamaja on mugav, lihtne kasutada ja töökindel. Pakume firma Wolf, Budrus, Dakon ja Ivar industry õlikatlaid võimsusega 35 – 500kW. Katlad on varustatud ohutus- ja reguleerautomaatikaga. Katlaid on võimalik saada koos ökonomaiseriga.

Õlipõletitena kasutame Elco ja FBR-i 1- ja 2-astmelisi põleteid nii kergele kui raskele kütteõlile.

Õlikatlamajale paigaldatakse õue või siseruumi õlimahutid ja kütuseauto toob vastavalt tellimusele kütteaine kohale. Tavaliselt varustatakse täisautomaatne katlamaja GSM saatajaga ehk häirekorras saadab nii tellijale kui hooldusmeistrile häiresõnumi. Õige katla ja abiseadmete valikuks pöörduge meie spetsialistide poole, kes leiavad teile kindlasti parima lahenduse.