• Soojussõlmede ehitamine

    Avalehe slaider

    CTS Projekt OÜ pakub klientidele terviklike lahendusi, mis on seotud kinnistusiseste soojus- ja santehniliste töödega.

    Võta meiega ühendust 


Aiten OÜ pakub klientidele terviklikke lahendusi, mis on seotud tööstuslike katlamajade, soojuspumpade ja küttesüsteemide ehitamisega.

Ettevõtte meeskond on pikaajaliste soojustehniliste kogemustega Eesti erakapitalil ettevõte, pakkumaks soojustehnilisi lahendusi ja seadmeid.  Samuti pakume erinevatele tootmisprotsessidele lahendusi kus kasutatakse auru. Teostame gaasivarustussüsteemide ehitust. Pakume ehitatud süsteemidele hooldust ja järelevaataja teenust.

Tulenevalt sellest, et kõik objektid on erinevad, teeme kõik hinnapakkumised vastavalt kliendi võimalusi ja soove arvestades.

Võimalikult täpse hinnapakkumise tegemiseks oleme projekti puudumisel valmis kliendiga ehitusobjektil kohtuma ja tutvuma olukorraga.

Oleme alati valmis klienti nõustama ja abistama seadmete ja materjalide valikul.